fbpx

Insights - HR Fabrika Blog

O.U.R. Stories – Dejan Turk, CEO A1

Najvažnija uloga HR-a je da pomogne menadžmentu i CEO-u kompanije da stvara kvalitetnu korporativnu kulturu, smatra CEO A1 Dejan Turk. Na menadžment sastancima kompanije 70% tema je o ljudima i HR-u, a 30% je biznis i sve ostalo. Ipak jedan od najtežih zadataka HR-a je da bude brutalno transparentan i da uvek govori istinu, naglašava jedan od najinspirativnijih lidera u regionu za naš podkast O.U.R. HR Stories.

O.U.R. Stories – Dejan Turk, CEO A1

Najvažnija uloga HR-a je da pomogne menadžmentu i CEO-u kompanije da stvara kvalitetnu korporativnu kulturu, smatra CEO A1 Dejan Turk. Na menadžment sastancima kompanije 70% tema je o ljudima i HR-u, a 30% je biznis i sve ostalo. Ipak jedan od najtežih zadataka HR-a je da bude brutalno transparentan i da uvek govori istinu, naglašava jedan od najinspirativnijih lidera u regionu za naš podkast O.U.R. HR Stories.

O.U.R. Stories – Dejan Turk, CEO A1

Najvažnija uloga HR-a je da pomogne menadžmentu i CEO-u kompanije da stvara kvalitetnu korporativnu kulturu, smatra CEO A1 Dejan Turk. Na menadžment sastancima kompanije 70% tema je o ljudima i HR-u, a 30% je biznis i sve ostalo. Ipak jedan od najtežih zadataka HR-a je da bude brutalno transparentan i da uvek govori istinu, naglašava jedan od najinspirativnijih lidera u regionu za naš podkast O.U.R. HR Stories.