fbpx
HR Fabrika Sasa Zerajic

O Saši Žerajić

Senior HR savetnik sa fokusom na regrutaciju visokog I srednjeg menadžmenta I razvoj kroz centre procene za različite profile i u različitim industrijama. Jedno od najzanimljivijih iskustava svakako je bilo na poziciji Menadžera za regrutaciju i selekciju u nacionalnoj aviokompanii gde je postavila temelje regrutacije, selekcije i asesmenta kabinskog i letačkog osoblja sertifikujući se za Pilot Assessor-a. Svoju karijeru nastavila je u multinacionalnim kompanijama gde je vodeila timove i radila na razvoju HR odeljenja u okviru timova selekcije i regrutacije. Svoje akademsko znanje stekla je na Filozofskom fakultetu, na odeljenju Psihologije, a svoju ekspertizu proširila je kroz REBT edukaciju i Sistemko- porodičnu psihoterapiju, a kasnije i kroz edukaciju Kognitivno bihevioralnog koučinga. Sertifikovana je za sledeće assessment alate: HOGAN, Thomas I SHL, a pored toga je sertifikovana za sprovođenje outplacement programa.