fbpx

Naše Usluge

REGRUTACIJA I SELEKCIJA

Ako ste kao HR svesni da radimo na tržištu na kome kandidati određuju pravila igre, na pravom ste putu da ih privučete

TRENINZI I RAZVOJ

Da bismo pružili efikasnu podršku klijentima, umesto standardnih obuka, mi kreiramo rešenja

ORGANIZACIONA KULTURA

Ako ulažete u kompanijsku kulturu, studije pokazuju da možete povećati angažovanost zaposlenih za 30%

OBRAČUN ZARADA I HR ADMINISTRACIJA

Obračun zarada je jedan od najosetljivijih i najstresnijih procesa u okviru HR funkcije. Dobra vest je da ovaj proces uvek možete da delimično ili u potpunosti izmestite

HR KONSALTING

Naš ultimativni cilj je da pomognemo HR i podržimo poslovnu strategiju kako bi se maksimizovala produktivnost i efikasnost

CENTRI PROCENE I AUTPLEJSMENT

Centri procene predstavljaju način koje mnoge kompanije koriste u identifikovanju menadžerskih potencijala i procene zaposlenih

ORGANIZACIONI DIZAJN

Organizacioni dizajn je proces kreiranja, analize i implementacije organizacione strukture

UPRAVLJANJE ODSUSTVIMA

Šta ako vaši zaposleni danas preskoče smenu, zakasne na posao ili neplanirano izostanu sa posla samo jedan dan mesečno?

ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Za kompanije čija je strategija zadržavanje i rast zaposlenih, neophodno je da se fokusiraju na njihovo zadovoljstvo i angažovanost

VIŠE INFORMACIJA

Da biste saznali više o našim uslugama, u nastavku se nalazi detaljan prikaz svake pojedinačne usluge

REGRUTACIJA I SELEKCIJA VISOKOG I SREDNJEG MENADŽMENTA

PROFESIONALNI PRISTUP I UTISAK KANDIDATA

Ako ste kao HR profesionalac svesni da radimo na tržištu na kome kandidati određuju pravila igre, na pravom ste putu da ih privučete. Mi smo tu da vam pomognemo da targetirate, odaberete i zaposlite najbolje talente za vašu kompaniju. Po pravilu, ne postoji najbolji kandidat na tržištu i mi to vrlo dobro znamo. Ono što kod nas pravi razliku je to što mi znamo da odaberemo kandidate koji će biti najbolji za vašu kompaniju sa svim znanjima i veštinama. Posvećeni smo da pažljivo procenimo i odaberemo pravog kandidata za vašu kompaniju.

Naš posvećeni tim će vas podržati u sledećim fazama: 

 

 • Regrutacija visokog i srednjeg menadžmenta
 • Regrutacija i selekcija IT profila
 • Analiza poslova i oglašavanje
 • Regrutacija specijalističkih pozicija
 • Evaluacija i profilisanje kandidata
 • Aktivno traženje posla i savetovanje kandidata

 

CENTRI PROCENE I AUTPLEJSMENT

ZNANJEM I TRANSPARENTNOŠĆU DO NAJBOLJIH KANDIDATA

Centri procene predstavljaju metodologiju koje mnoge kompanije koriste u identifikovanju menadžerskih potencijala i proceni zaposlenih za unapređenje. Često se koriste u procesu razvoja menadžera kao alat za procenu kompetencija i veština kandidata.

Naši centri procene su izgrađeni na standardizovanim principima evaluacije, koji uključuju više komponenata – bihevioralnu simulaciju i procene sa uključenim testovima, intervjuima ili spektrom simulacija koje su dizajnirane da dopunjuju jedna drugu.

U okviru Centra procene, možemo da ponudimo:

 • Hogan procenu
 • SHL procenu
 • Thomas procenu
 • Sertifikovane psihološke testove

Autplejsment program predstavlja važan korak u karijernim tranzicijama, a naši konsultanti kreiraju jedinstven pristup svakom kandidatu u skladu sa znanjem, veštinama i ambicijama zaposlenih.

Usluge centara procene i autplejsmenta izvode isključivo sertifikovani psiholozi.

 

TRENINZI I RAZVOJ

SAMO KONTINUIRANO UČENJE OSIGURAVA USPEH

Da bi bili uvek atraktivni na tržištu rada, neophodno je da učite i razvijate se tokom celog života. Kako bismo pružili efikasnu podršku klijentima, umesto standardnih obuka, mi kreiramo rešenja za razvoj zaposlenih. Pažljivo slušamo razvojne potrebe i zajedno sa HR stručnjacima i linijskim menadžerima, kreiramo individualna rešenja po meri zaposlenih. Naš cilj je da zaposlene motivišemo da sa punim fokusom rade na razvoju veština i sticanju znanja.

U okviru ove oblasti, naši stručnjaci i HR konsultanti, nude sledeće programe: 

 • Soft veštine
 • Razvoj talenata
 • Razvoj menadžera
 • HR po meri klijenta
 • Upravljanje promenama
 • Individualni ili timski koučing

   

  ORGANIZACIONI DIZAJN

  KREIRAJTE VAŠU ORGANIZACIJU ZA SIGURAN USPEH

  Organizacioni dizajn je proces kreiranja, analize i implementacije organizacione strukture tako da podržava organizacionu strategiju i održava kontinuitet poslovanja. Naš glavni cilj je da osiguramo da se poslovi dizajniraju i vrednuju na osnovu njihove svrhe i doprinosa kompanijskim ciljevima.

  U okviru ove usluge, pružamo podršku u sledećim procesima:

  • Analiza trenutne organizacije
  • Evaluacija poslova
  • Predlog nove organizacije
  • Kreiranje politike organizacionog dizajna
  • Analiza strukture sistema nagrađivanja
  • Kreiranje ili unapređenje sistematizacije
  • Kreiranje nove politike nagrađivanja i povezanih radno –  pravnih akata
  Za pružanje vrhunske usluge važno je imati odličnog partnera, a Gradar je jedan od njih.

  Gradar je pristupačan softver dizajniran da osnaži odeljenja za ljudske resurse i obezbedi skup specijalizovanih usluga procene poslova. Naša jednostavna, transparentna aplikacija čini analizu i procenu poslova lakšom nego ikad – na odgovarajući način pripremajući vaše poslovanje za izazove koji su pred vama.

  Gradar

   

  ORGANIZACIONA KULTURA

  (RE)DIZAJNIRATE KOMPANIJSKU KULTURU

  Kultura je reč u trendu, koja se često koristi u skoro svakoj kompaniji poslednjih godina. Ponekad mislimo da imamo dobru organizacionu kulturu, ali i dalje smo svedoci kolega sa lošim karakterom, negativnim stavovima ili nedostatkom timske energije – ako je to slučaj vreme je da krenemo da menjamo stvari u pozitivnom smeru. 

  Ako ulažete u kompanijsku kulturu, studije pokazuju da možete povećati angažovanost zaposlenih za 30%, što vodi ka povećanju operativnog prihoda od 19% i do čak 28% povećanja profita. Da budemo jasni, kultura je zajednički način postojanja, razmišljanja, donošenja odluka i zaključaka. Uključuje misiju kompanije, vrednosti, očekivanja, procese i radnu atmosferu. 

  Kao zaposleni, o kulturi želimo da razmišljamo kao o “osobi” iz kompanije. 

  Ako razmišljate o (re)dizajniranju organizacione kulture, možemo vam pomoći u sledećem:

  • Prepoznavanju prednosti i nedostataka kompanijske kulture
  • Proceni percepcije zaposlenih o organizacionoj kulturi
  • Identifikovanju i dizajniranju transformacije organizacione kulture 
  • Razvijanju vrednosti I ponašanja koji inspirišu i pokreću vaš tim
  • Davanju alata menadžerima za vođenje promena u kulturi kompaniji

   

  UPRAVLJANJE ODSUSTVIMA

  INVESTICIJA ZA PAMETNIJI RAD

  Kada pitate menadžment kompanije koliko mašina, vozila ili druge opreme nije u funkciji, najverovatnije ćete dobiti precizan odgovor. Ali ako pitate HR menadžere koliko je zaposlenih danas odsutno sa posla, obično nemaju tačan broj, iako se svi slažemo da su zaposleni strateški resurs svake kompanije. S obzirom na to da se 38% zarada isplaćuje za rad koji nije obavljen, suočavamo se sa činjenicom da je trošak odsustava drugi po veličini trošak, odmah nakon troška zarada.  Kada kompanija nema uspostavljen sistem upravljanja odsustvima, može se suočiti sa više ozbiljnih izazova: Uvećani troškovi, smanjena produktivnost, smanjena angažovanost zaposlenih I negativna organizaciona kultura. 

  Ako želite da znate kako da izmerite ukupan trošak izostanka zaposlenih na godišnjem nivou I naučite kako da ostvarite pametne uštede, a u isto vreme povećate zadovoljstvo zaposlenih možemo vam pomoći kako da:

  • Razvijete politiku upravljanja odsustvima
  • Implementirate fleksibilne politike rada
  • Izračunate I analizirate trenutnu I ciljanu stopu odsustava
  • Implemetirate alate za HR I linijski menadžment  
  • Kreirate pristup gde je zaposleni na prvom mestu
  • Komunicirate sa predstavnicima sindikata 
  • Otkrijete specifične uzroke izostanaka
  • Kreirate politiku nagrađivanja

    

   OBRAČUN ZARADA I HR ADMINISTRACIJA

   EKSPERTIZA SA GARANCIJOM I USKLAĐENOŠĆU

   Obračun zarada je jedan od najosetljivijih i najstresnijih procesa u okviru HR funkcije. Dobra stvar je da ovaj proces uvek možete da delimično ili u potpunosti izmestite i na taj način osigurate potpunu poverljivost podataka, kontinuitet procesa i usklađenost. Možemo da ponudimo rešenja po vašoj meri koje uključuju ali se ne ograničavaju na neke od sledećih usluga:

   • Obračun zarada, benefita i drugih prihoda
   • Podnošenje zakonske dokumentacije
   • Obračun primanja fizičkih lica
   • Upravljanje obustavama od zarade
   • Priprema različitih internih i regulatornih izveštaja
   • Podrška u procesu budžetiranja

    

   Mnogo papirologije i česte promene zakonske regulative, nisu deo HR kako strateške funkcije. HR administracija i konsalting je proces koji često uzima dosta vremena i resursa i zbog toga naš specijalizovani tim, može da vam pomogne da lakše i sa puno pažnje preuzme ove procese. Za vas možemo da ponudimo:

   • Pružanje konsultantskih usluga u radnom-pravnih oblasti
   • Kreiranje različitih akata, politika i dokumentacije
   • Usluge revizije trenutnih procesa i dokumentacije
   • Podrška u procesu dobijanja radnih i boravišnih dozvola za strance  i članove porodice

   Ili jednostavno – Upravljanje celokupnim procesom HR Administracije sa visokim stepenom usklađenosti

    

    

   ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

   RADITE SA MOTIVISANIM I POSVEĆENIM ZAPOSLENIMA

   Za kompanije čija je strategija zadržavanje i rast zaposlenih, neophodno je da se fokusiraju na njihovo zadovoljstvo i angažovanost. Imajući u vidu osetljivost teme, zaposlenima često nije prijatno da lično i javno dele ovakve informacije i zbog toga kompanije mogu imati pogrešne informacije i iskrivljenu sliku organizacijske klime. Da bi došli do što objektivnijih informacija i osetili puls u kompaniji, nudimo vam uslugu sprovođenja istraživanja zadovoljstva zaposlenih uz potpuno obezbeđenu poverljivost. Kroz ovaj personalni pristup, prikupljamo informacije i stičemo uvid o zadovoljstvu i angažovanosti zaposlenih. Ovako prikupljene informacije, pomažu kompanijama da ima objektivan uvid kako bi preduzeli akcije da zaposleni budu motivisani, duže ostanu u kompaniji i da budu jaka podrška u razvoju kompanije. Naša detaljna analitika, daje nam mogućnost, da zajedno sa kompanijom, napravimo akcioni plan za unapređenje, rast i zadržavanje zaposlenih

   Naša podrška u ovom delu može biti:

   • Istraživanja po meri klijenta u skladu sa organizacionom strukturom
   • Analitika po timovima
   • Podrška u kreiranju plana unapređenja

     

    HR KONSALTING

    EKSPERTIZA ZA ZONU RASTA

    Težimo da podržimo klijente u različitim HR oblastima. Naš ultimativni cilj je da pomognemo HR i podržimo poslovnu strategiju kako bi se maksimizovala produktivnost i efikasnost. Naša prednost je sposobnost da kreiramo i podržimo proces implementacije bilo kog procesa u kome primenjujemo puno znanje i višegodišnje iskustvo.

    U oblasti HR konsaltinga, naš tim može da vas podrži u sledećem:

    • HR2HR podrška
    • Razvoj HR strategije
    • Razvoj brenda poslodavca
    • Podrška u HR autsorsingu
    • Istraživanja zarada