fbpx

Motivacija: Razumevanje pojma i procesa

by | Jul 7, 2023 | 0 comments

U današnjem poslovnom svetu, ključno je razumeti šta je motivacija i kako je primeniti na radnom mestu kako bismo ostvarili najbolje rezultate. Motivacija je poput tajne za uspeh i zadovoljstvo zaposlenih i mnogi misle da je motivacija nešto što entuzijasti imaju uvek, dok su drugi samo lenji. Međutim. istina je da svako od nas ima neke svoje „trigger-e“, različite stvari koje nas inspirišu i motivišu.

Zato je važno postaviti pravo pitanje: “Zašto je osoba motivisana?” umesto “Da li je motivisana?”

Motivacija je duboko usađena u našu prirodu. To je ta snaga unutar nas koja nas gura da preduzimamo akcije koje će nam pomoći da ostvarimo naše ciljeve: zamislite motivaciju kao unutrašnje gorivo koje nas pokreće ka ostvarenju naših snova i ciljeva.

U narednim periodu, bavićemo se fenomenom motivacije kroz različite aspekte, sagledavajući intrinzične i ekstrinzične podsticaje, pogotovo akcentujući važnost intrinzične motivacije kao osnove za dugoročni plan uspeha. Ali, da bismo, za početak, razumeli kako motivacija funkcioniše, u ovom tekstu ćemo prvo sagledati jednostavan model procesa motivacije:

Sve počinje sa prepoznavanjem naših potreba. Kada neka potreba ostane nezadovoljena, mi osećamo tenziju. Ta tenzija nas tera na akciju, na traženje načina da zadovoljimo tu potrebu. Kada konačno uspemo da zadovoljimo tu potrebu, tenzija se smanjuje, osećamo se ispunjeno i motivisano.

Motivacija nije samo stvar individualnih potreba. Kada govorimo o motivaciji na radnom mestu, važno je da individualne potrebe zaposlenih budu usklađene sa ciljevima organizacije. Samo kada se ove potrebe poklapaju, zaposleni će biti motivisani da pruže svoj maksimum i pomognu organizaciji da postigne uspeh. Prema tome, možemo se osvrnuti na viđenje koje su imali Robbins i Judge i posmatrati motivaciju kao „Skup procesa koji je odgovoran za intenzitet, smer i upornost da se postigne neki cilj“.

Intenzitet se odnosi na količinu truda koji zaposleni ulažu u ostvarenje ciljeva. Međutim, sam trud nije dovoljan ukoliko nije pravilno usmeren ka ostvarenju ciljeva. Stoga, usmerenost predstavlja drugu važnu komponentu motivacije. Potrebno je imati jasnu viziju i ciljeve kako bi se osiguralo da trud bude usmeren na prave stvari.

Na kraju, tu je i komponenta upornosti. Ona nam govori koliko je osoba dosledna i spremna da istraje u postizanju ciljeva. Bez upornosti, čak i najveći trud i dobra usmerenost mogu biti bezvredni.

Kako bismo održali visok nivo motivacije kod zaposlenih, lideri igraju ključnu ulogu. Njihova uloga nije samo delegiranje zadataka i nadgledanje rada. Lideri treba da stvore inspirativnu i podržavajuću radnu atmosferu.

To znači priznavanje postignuća i nagrađivanje, podsticanje profesionalnog razvoja i pružanje podrške u ostvarivanju ciljeva. Kroz ove aktivnosti, menadžeri stvaraju pozitivnu organizacionu klimu koja podstiče radnu motivaciju zaposlenih.

Kada zaposleni osećaju visoku motivaciju, to se odražava na celokupni uspeh organizacije. Produktivnost se povećava, timovi su angažovani i lojalni, a organizacija postiže dugoročni uspeh.

Motivacija je ključni faktor za uspeh i zadovoljstvo zaposlenih na radnom mestu. Svi reagujemo na podsticaje koji nas motivišu, ali je važno razumeti da su ti posticaji različiti za svakog od nas. Kada se individualne potrebe zaposlenih usklade sa ciljevima organizacije, postiže se visok nivo motivacije. Menadžeri igraju ključnu ulogu u održavanju visoke motivacije kroz stvaranje inspirativne radne atmosfere. Kroz održavanje visoke motivacije, organizacije ostvaruju veću produktivnost, angažovanost zaposlenih i dugoročni uspeh. U ovom kratkom, uvodnom tekstu smo samo približili pojam i proces motivacije, a temu ćemo konretnije razrađivati u nastavku.

U međuvremenu, nemojte da zaboravite: motivacija je ključ koji će vam pomoći da otključate vrata uspeha na radnom mestu.

About the Author

Miloš Cvetković

Learn more on this topic

Related Blog Posts

Join in the conversation

Leave a Comment

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *