fbpx

HR Konferencija: Postavite fabrička podešavanja na Life Friendly Firm

by | Apr 19, 2022 | 0 comments

HR Fabrika održala je svoju prvu konferenciju sa temom – Postavite fabrička podešavanja na Life Friendly Firm. Preko 130 HR stručnjaka iz više od 100 kompanija prisustvovalo je ovom HR događaju sa željom da čuju o novom konceptu koji donosi benefite i za zaposlenog, ali i za poslodavca. Koncept Life Friendly Firm rađen je skoro tri godine i predstavlja rezultat istraživanja o potrebama zaposlenih i poslodavca u savremenim uslovima poslovanja, koji između ostalog predviđa kraće radno vreme od 6 sati ili rad 4 dana nedeljno od 8 sati u zavisnosti od samog opisa posla. LFF koncept takođe predviđa pravljenje „puzzle“ sastava tima, kvalitetniju procenu kandidata prilikom samog procesa regrutacije, ali i kvalitetniju komunikaciju od strane menadžmenta ka zaposlenima i jasnim komuniciranjem očekivanja sa obe strane.

U prvom delu konferencije, konsultantkinje iz Zagreba koje su osmislile ovaj koncept, Sandra Ćuprdija i Maja Vučić predstavile su prisutnima zbog čega je bitno da imaju jasnu komunikaciju sa zaposlenima i na koji način treba da postave HR procese kako bi postali Life Friendly Firm.

Maja Vučić objasnila je da je tokom svog istraživanja došla do zanimljivih podatka, a jedan od njih je da zaposleni u proseku radi 6,5 sati dnevno, odnosno da su to sati koje provede na svom radnom mestu. Ako uzmemo u obzir da tokom tog vremena zaposleni dodirne pametni telefon 2.617 puta i dodatno još nekoliko puta bude ometan od strane kolega, njegov efektivni rad se smanjuje ispod 6 sati. Zbog toga je potrebno uraditi bolju organizaciju gde će se zaposleni fokusirati na svoj rad u toku šestočasovnog radnog vremena, a za istu produktivnost i zaradu imaće dva sata više u toku dana koje može da posveti svojim privatnim obavezama. Pored toga Maja je objasnila da je jedna od najvećih mana u komunikaciji to što se menadžeri plaše da prenesu informacije visokom menadžmentu i da top menadžment zbog toga nema jasne informacije šta se tačno dešava na terenu i kako reaguju njihovi kupci. Na svojim primerima tokom saradnje sa nekoliko kompanija, dokazala je da informacija od zaposlenog do top menadžmenta putuje u proseku čak dva i po meseca.

Sa druge strane jedna od bitnih stvari u HR procesima jeste svakako upravljanje izostancima zaposlenih i njihovo jasno planiranje, koje mora da bude što preciznije kako bi se svaki proces u kompaniji isplanirao i kako bi se lakše pronašle zamene zaposlenih koji ne mogu da budu u radnom procesu iz opravdanih razloga, istakla je Sandra Ćupurdija koja se temom apstentizma bavi skoro deceniju. Ona je jednostavnom računicom sabiranja broja dana godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, prosečnog bolovanja, državnih praznika i pojedinačnih izostanaka izračunala da svaki zaposleni u proseku nije na svom radnom mestu oko 75 dana u godini, što je iznenadilo prisutne ali i dalo temu za razmišljanje koliko je u stvari planiranje izostanaka bitno za HR funkciju ali i linijski menadžment. Komentarišući procese selekcije, Sandra je istakla da je proces ozbiljne selekcije i „onbordinga“ zaposlenih jedna od najbitnijih stvari, kao osnov za sve dalje HR procese u kompaniji. Proces selekcije zaposlenog mora da podrazumeva ozbiljno testiranje ili čak urađene centre procene, jer sa ovakvim načinom rada imamo mogućnost da izaberemo pravog zaposlenog za svoj kolektiv, jer u suprotnom troškovi lošeg odabira kandidata mogu da iznose do 200% njegove godišnje zarade.

Na drugom delu konferencije održan je zanimljiv panel na kome je razmatrano šta od koncepta Life Friendly Firm može da se primeni u kompanijama odmah, a za koje stvari je potrebno dodatno vreme i koje. Na panelu su učestvovali Aleksandra Dutina, HR direktorka kompanije Carlsberg, Milena Jakšić Papac, Partner u advokatskoj kancelariji Karanović & Partners i Maja Vučić koja je odgovarala na pitanja učesnika u vezi sa LFF Konceptom.

Milena Jakšić Papac imala je težak zadatak da nam odgovori na koji način ovaj koncept može biti primenjen u praksi na osnovu postojećeg zakonodavstva i šta je sve potrebno da se promeni da bi LFF koncept u potpunosti mogao da bude primenjiv. Milena je istakla da je biznisu potrebna podrška HR-a kako bi na što bolji način realizovali svoje ciljeve, ali i imali zadovoljne zaposlene u timu. Milena je posebnu pažnju na panelu posvetila temama koje ozbiljno muče HR menadžere kao što su jednakost zarada na istim poslovima, sistemi nagrađivanja kroz bonuse i radni učinak itd.

Koliko je bitna komunikacija u kompaniji, konstantna feedback kultura ali i praćenje razvojnog plana, objasnila nam je Aleksandra Dutina. Ona je na konkretnim primerima objasnila na koji način se u kompaniji Carlsberg rade procesi evaluacije zaposlenih i zašto smatra da je ovaj sistem efikasan kada se radi na promociji zaposlenih. Temu koja se provlačila tokom cele konferencije, o značaju srednjeg menadžmenta, potvrdila je i Aleksandra, uz obrazloženje da moramo jasno da znamo na koji način pravimo razvojne planove srednjeg menadžmenta ali i na koji način moramo da im dajemo kontinuiranu podršku i njihovom razvoju. Aleksandra je na kraju pomenula da uspehom smatra samo kada su zaposleni na pravom mestu, poštovani u poslu koji obavljaju, a kompanija kreira pozitivnu radnu atmosferu uz poverenje i jasnu komunikaciju.

Tokom konferencije prisutnima je predstavljen i novi projekat HR Fabrike pod nazivom O.U.R. HR koji počinje sa radom već od maja i koji će predstavljati Organizaciju Udruženog Rada HR profesionalaca sa ciljem postavljanja kvalitetnih HR rešenja, implementacije dobrih praksi iz zemlje i inostranstva, HR druženja, obuke i sastanake, a sve pod jedinstvenim ciljem HR Fabrike da ima zadovoljne klijente koji imaju zadovoljne zaposlene.

About the Author

Miljana Nikolić

Miljana is a graduated psychologist educated at the Faculty of Philosophy in Belgrade.

Learn more on this topic

Related Blog Posts

Join in the conversation

Leave a Comment

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *