fbpx
Finance
Beograd
Posted 2 years ago

HR Fabrika je u potrazi za odgovornom osobom koja bi radila na poziciji Rukovodilac službe računovodstva:

Ključne odgovornosti

 • Vodi računa o nesmetanom funkcionisanju sektora
 • Stara se o doslednoj primeni zakona i normativnih akata
 • Organizuje i kontroliše rad u službi računovodstva
 • Kontroliše pravilnost sprovedenih knjiženja
 • Kontroliše obračun i iskazivanje poreskih obaveza
 • Sprovodi sve odluke organa upravljanja vezane za poslovne transakcije koje su predmet računovodstvene evidencije
 • Kontroliše i učestvuje u sastavljanju računovodstvenih izveštaja i dostavlja ih nadležnim organima i institucijama
 • Ostvaruje komunikaciju sa Poreskom upravom i ostalim državnim organima vezano poslove iz delokruga posla
 • Učestvuje u implementaciji standarda dokumentacionog i informacionog sistema u računovodstvu preduzeća
 • Prati važeće propise iz domena delegirane nadležnosti, izveštava rukovodstvo Društva i druge organizacione jedinice o promenama istih, obezbeđujući usaglašavanje poslovanja saglasno nastalim izmenama
 • Sastavlja i dostavlja i druge izveštaje po zahtevu menadžmenta
 • Obezbeđuje uslove za neometan rad inspektora i revizije

 

Idealni kandidat/kinja treba posedovati sledeće kvalifikacije, znanja i veštine

 • Neophodno je da je kandidat/kinja ovlašćeni računovođa
 • 10+ godina radnog iskustva
 • Poželjno je da kandidat/kinja zna engleski jezik ( B1 nivo)
 • Neophodno je da je kandidat/kinja ima sposobnost rukovođenja timom

Job Features

Job Category

Full Time

Apply Online